Film

Na planie filmu Student Break


Bracia uwięzieni na Politechnice Stanowej
Akcja filmu rozgrywa się w Polsce w niedalekiej przyszłości. Lucjan Borek, absolwent technikum informatycznego, otrzymuje wyróżnienie za najlepszą pracę dyplomową w prestiżowym konkursie organizowanym przez polskie wyższe uczelnie. Nagrodą jest (prócz gratyfikacji finansowych) indeks na kierunku informatyka na Politechnice Stanowej – pierwszej w Polsce uczelni o zaostrzonym rygorze. Wychowany w rodzinie zastępczej Lucjan postanawia iść za głosem ambicji i decyduje się podjąć studia w elitarnej szkole. Jednak już na pierwszym roku zostaje pozbawiony złudzeń – wymagania wobec studentów są ogromne, warunki mieszkaniowe przypominają raczej obóz pracy przymusowej, a w dodatku terenu politechniki nie można samowolnie opuszczać! Uczelnia jest patrolowana przez funkcjonariuszy Politechnicznej Służby Bezpieczeństwa, a wszelka niesubordynacja grozi karnymi egzaminami w izolatce. Z czasem Lucjan traci nadzieję na wydostanie się z uczelni i zagłębia się w pracę naukową.

Jak zwiać z najlepiej strzeżonej uczelni?
W tej trudnej sytuacji Lucjanowi postanawia pomóc jego młodszy brat Michał (główny bohater). Michał jest studentem budownictwa na Uniwersytecie w Olsztynie. Przypadkiem ma dostęp do szczegółowych planów gmachów Politechniki Stanowej. Postanawia wykorzystać nadarzającą się okazję i uratować starszego brata. W tym celu Michał łamie regulamin swojej uczelni i w ramach dyscyplinarnego skreślenia z listy studentów prosi o przeniesienie na uczelnię o zaostrzonym rygorze – Politechnikę Stanową. Nikt na Politechnice Stanowej nie spodziewa się, że nowo przybyły student ma w głowie precyzyjny plan ucieczki. Do jego realizacji Michał będzie jednak potrzebował pomocy „współwięźniów” – najbardziej wykręconych studentów w kraju…

Mapa Politechniki Stanowej

Plan ucieczki nie jest prosty...Film jest połączeniem parodii serialu Prison Break i pastiszu na stereotypy życia studenckiego. Jest to przedsięwzięcie studenckie non-profit, które dodatkowo może promować Politechnikę Gdańską. W projekcie uwzględniono trzy fazy jego realizacji. Pierwszą fazą była preprodukcja, która obejmowała przygotowanie scenariusza, niezbędnych dokumentów i zezwoleń, określenie obsady aktorskiej oraz ekipy technicznej, wybranie planów zdjęciowych, zaplanowanie harmonogramu dni zdjęciowych, wypożyczenie bądź pozyskanie sprzętu. Z powodu braku doświadczenia najtrudniejszym i najbardziej emocjonującym etapem pracy była sama produkcja, czyli realizacja nagrań wraz z rezerwacją planów zdjęciowych, transportem sprzętu, planowaniem zdjęć, przygotowywaniem scenografii czy oświetlenia. Ostatnią fazą była postprodukcja, która obejmowała montaż, udźwiękowienie filmu, stworzenie ścieżki muzycznej, dodanie efektów specjalnych oraz promocję filmu.
Studencki projekt filmowy Student Break
Wszelkie środki potrzebne do przeprowadzenia przedsięwzięcia przygotowali uczestnicy projektu. Produkcję filmu poprzez udostępnienie podstawowego sprzętu nagraniowego wspiera Akademickie Centrum Kultury Alternator, które ma swoją siedzibę na Uniwersytecie Gdańskim. Od strony Politechniki Gdańskiej w przedsięwzięcie zaangażowało się Koło Inżynierii Dźwięki i Obrazu Wydziału ETI PG. Pomoc przy tworzeniu naszego dzieła uzyskaliśmy także pomoc od Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej i Pana Prorektora Politechniki Gdańskiej prof. dr hab. inż. Waldemara Kamrata.

Film adresowany jest przede wszystkim do społeczności studenckiej (nie tylko z uczelni technicznych). Jednak mamy nadzieję, że efekty naszej pracy i prezentowane poczucie humoru przypadną do gustu każdemu, kto zetknął się z polskim systemem edukacji ;) . Przedstawiona w filmie wizja świata jest kompilacją naszych doświadczeń z czasów studiów i wszelkie zbieżności miejsc, nazwisk, nazw przedmiotów, wydarzeń i szerzącej się biurokracji są czystko przypadkowe :D .