Akademicki Garnizon Sportu

Manewry na zajęciach wychowania fizycznegoKapituła do spraw kształcenia regularnie dodaje do programu studiów zajęcia wychowania fizycznego. aby studenci nie mieli zbyt lekko. Nasza uczelnia dba w ten sposób nie tylko o rozwój wiedzy i umiejętności zawodowych, ale także troszczy się o sprawność fizyczną studentów. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w specjalnej jednostce dydaktycznej, która mieści się na terenie uczelni.

Zajęcia dla studentów

Akademicki Garnizon Sportu jest jednostką sportowo-militarną o wielkiej renomie – jednostka selekcjonuje najbardziej wytrzymałych studentów do udziału w zawodach międzyuczelnianych na poziomie krajowym i międzynarodowym. Oprócz zajęć praktycznych studenci biorą udział szkoleniach z dziedzin niezbędnych dla każdego współczesnego obywatela naszego kraju – min. ćwiczenia z ksenofobii, warsztaty otwierania wina bez korkociągu czy niezbędnik emigranta. Na zajęciach pracownicy jednostki udowadniają studentom, że są takie miejsca, gdzie gardzi się zdolnościami intelektualnymi. Gry zespołowe – np. „ustawka”, „szafa grająca” czy „alkochińczyk” – pozwalają studentom zacieśnić więzy i lepiej zaaklimatyzować się w grupie.
Nowoczesne szatnie w Akademickim Garnizonie Sportu
Zacieśnianie więzów w ostatnich czasach przyniosło jednak negatywny skutek. Wielu studentów dostawało palpitacji serca na hasło „Schyl się po mydło!”. Dlatego uczelnia zrezygnowała z wszelkich środków czystości znajdujących się w obrębie pryszniców.