Jednostki naukowe

realia Student Break: wydziały Politechniki Stanowej

Politechnika Stanowa jest obecnie federacją siedmiu wydziałów prowadzących różnorodne badania w wielu dziedzinach naukowych. Każda z naszych jednostek naukowych ugruntowała swoje charakterystyczne standardy kształcenia, które po pięciu latach studiów trwale odciskają się na psychice studentów. Wszystkie wydziały mają swoją wieloletnią historię i wpisały się trwale w postrzeganie i funkcjonowanie całej uczelni.


WCR – Wydział Ciężkich Robót jest placówką naukową badającą technologie związane z wykorzystywaniem taniej siły roboczej. To tutaj odbywają się karne szkolenia dla studentów z długiem punktowym.

WChiBB – Wydział Chemikaliów i Broni Biologicznej jest jednym z największych w Europie ośrodków badawczych w dziedzinach bakteriologii i chorobotwórstwa. Co roku patentuje się tutaj kilka nowo-odkrytych szkodliwych substancji.

WGiZ – Wydział Gier i Zabaw jest jednostką udającą placówkę naukową. Szkoli się tutaj menadżerów w kamuflowaniu bezproduktywności i olewatorstwa. W gmachu wydziału mieści się także blok odwiedzin studentów.

WINO – Wydział Informatyki Niestosowanej Oficjalnie jest renomowaną placówką, w której podejmuje się wyzwania kształcenia najbardziej zdegenerowanych studentów zwanych informatykami. Ta odmiana studenta charakteryzuje się aspołecznym usposobieniem, obleśnym poczuciem humoru i nocnym trybem życia.

WITR – Wydział Inżynierii Tarcz Rakietowych powołano ze względu na rosnącą współpracę pomiędzy Polską i USA. Kształci się tutaj wysokiej klasy ekspertów w dziedzinie inżynierii militarnej. Tworzone technologie są tak dobre, że natychmiast eksportuje się je za granicę.

WON – Wydział Obrony Narodowej powołano w celu rozwoju szpiegostwa, biurokracji i polskich standardów sztuki politycznej. Placówka prowadzi badania w zakresie wytwarzania technik i technologii wspierających niejawne nadzorowanie, manipulowanie i zwodzenie społeczeństwa.

WP – Wydział Psychiatryczny znajduje się w pięknie urządzonym gmachu Kuby Rozpruwacza. W ciemnych i posępnych salach studenci poznają różne aspekty niepoczytalności i szaleństwa. Wydział prowadzi badania z zakresu dewianctwa, chorób psychicznych i tworzenia coraz bardziej pokręconych przepisów polskiego prawa.


Na Politechnice Stanowej funkcjonuje także kilka jednostek wspomagających badania naukowe i pracę wydziałów.

Czytaj więcej o jednostkach wspierających