Jednostki wspomagające

realia Student Break: placówki naukowe Politechniki Stanowej

Działalność naukową uczelni i kontakt z przemysłem wspierają rozmaite placówki badawcze. Niektóre jednostki są stowarzyszone z konkretnymi wydziałami i świadczą usługi na ich rzecz; inne starają się prowadzić działalność międzywydziałową. Rektorat co roku zabiega o kolejne kontrakty z firmami z całego kraju. Renomę uczelni w świecie biznesu podnosi fakt, że Politechnika Stanowa udostępnia firmom pracę studentów w ramach nieodpłatnych praktyk, a studenci nie mają możliwości negocjowania warunków pracy. Inwigilacja prac studenckich pozwala ponadto wyłapywać najlepsze projekty i wdrażać w przemyśle i biznesie.


MA – Microshit Academy jest niezależną filią firmy Microshit, która zapewnia Politechnice Stanowej dostęp do najnowszego oprogramowania Microshit. Aplikacje tej klasy znane są z niezwykle wysokiej zawodności i pojawiających się w losowych momentach niebieskich ekranów. Dzięki tym właściwościom oprogramowanie idealnie nadaje się do szkolenia studentów.

FuckLabs – Fuckintosh Laboratories jest filią firmy Fuckintosh, która zapewnia Politechnice Stanowej kontakt z przemysłem i światem biznesu. W laboratoriach angażuje się studentów oraz prowadzi szkolenia i seminaria dla pracowników uczelni.

PIWO – Państwowy Instytut Wytwarzania Oprogramowania to placówka wytwarzająca systemy informatyczne na potrzeby państwa polskiego. Czynnie współpracuje z Wydziałem Informatyki Niestosowanej Oficjalnie i organizuje liczne staże dla studentów.

AGS – Akademicki Garnizon Sportu jest jednostką wojskową zajmującą się budowaniem tężyzny fizycznej wśród studentów. Zajęcia tutaj są ciężkie i okropnie nudne, a obecność obowiązkowa.

SAMOGON – Samodzielna Akademicka Międzywydziałowa Organizacja Geniuszy i Organizatorów Nauki jest organizacją studencką propagującą transfer wiedzy między wydziałami PS z zakresu wytwarzania, spożywania i przechowywania napojów.

BiMBER – Badawczy i Metrologiczny Blok Eksploatacji Rafinerii to dział zajmujący się udoskonalaniem technologii podprowadzania paliw i gazu ziemnego z ropociągów i gazociągów.