Pałac rektorski

Wejście do Pałacu Rektorskiego

Wspaniała i nieprzeciętnie odstawiona budowla w centrum Politechniki Stanowej jest siedzibą jego magnificencji Rektora. W piwnicach pałacu ulokowano liczne sale przesłuchań studentów, pomieszczenia resocjalizacyjne i renormalizacyjne. W specjalnych aulach bardziej oporni studenci mogą być poddawani warunkowaniu psychiki za pomocą prądu stałego i zmiennego, chlorowanej wody czy łamania kołem. Dzięki tym zabiegom możemy szczycić się ciągłym spadkiem niezadowolenia studentów z warunków kształcenia.

W pałacu rektorskim mieszczą się biura administracji uczelni. Uczelnia zatrudnia obecnie 542 pracowników administracyjnych, 231 inspektorów oraz 92 inspektorów nadzwyczajnych. Nasza uczelnia niezwykle dynamicznie rozwija się, na co dowodem są z pewnością liczne nowe przepisy, regulaminy, wzory formularzy, podań, aneksów, odpisów, zezwoleń, pozwoleń, zaświadczeń i oświadczeń. Działania kontrolne prowadzone są regularnie we wszystkich placówkach naukowych i pozanaukowych uczelni oraz w domach studenckich i fawelach kartonowych wokół uczelni. Nieustannie podnosimy skuteczności procesów biurokratyzacji i ciągle doskonalimy ofertę dydaktyczną. Statystyki wskazują, że już teraz pracownicy naukowo-dydaktycznie spędzają 95% czasu pracy na realizację czynności administracyjnych.

Gmach główny Politechniki Stanowej
W pałacu ulokowano także na mocy zarządzania samego Rektora koszary gwardii rektorskiej. Na pierwszym piętrze znajdują się pomieszczenia apartamentów dla rodziny rektora i gości z zagranicy. Odrestaurowane i pięknie urządzone sale balowe są miejscem, gdzie odbywają się słynne bankiety rektorskie. Na ścianach długich korytarzy umieszczono niesamowite obrazy przedstawiające różne ważne wydarzenia z życia Rektora. Przed pałacem znajduje się pięknie ulokowany wśród rzędów cyprysów pomnik Rektora i jego psa Cezara.