Akademia Microshit

Gmach Akademii Microshit na Politechnice Stanowej
Akademia jest filią firmy Microshit i zapewnia oprogramowanie Microshit dla wszystkich placówek Politechniki Stanowej. Jest to także miejsce szkolenia kadry uczelnianej w dziedzinie obsługi wszelkiego oprogramowania dydaktycznego.

W imię walki z plagiatami

W podziemiach budynku znajduje się Galeon – najpotężniejszy komputer we Wschodniej Europie. Codziennie centrum komputerowe Galeonu skanuje wszystkie projekty studenckie i wyszykuje plagiatów. Podejrzani studenci zapraszani są na rozmowę z dziekanem swojego wydziału i bezwarunkowo trafiają do Laboratoriów Fuckintosh, gdzie są zagospodarowywani do wykonywania najcięższych prac.

Logo Microshit