Wydział Ciężkich Robót

Wydział prowadzi badania naukowe w dziedzinach związanych z ekonomicznym wyzyskiwaniem taniej siły roboczej. Nasza placówka współpracuje z licznymi firmami i instytucjami, które prowadzą prace w warunkach szkodliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia i życia pracowników. W trakcie realizacji szeregu zajęć studenci biorą udział w projektach jako tania siła robocza. Najwytrwalsi studenci mogą wstąpić do wydziałowego koła naukowego i doskonalić swoje umiejętności wykorzystywania i poniżania podwładnych. Co roku mury wydziału opuszcza ponad 450 profesjonalnych kierowników prac przymusowych i poganiaczy.

Studenci, którzy nie zaliczyli przedmiotów w ramach swoich studiów na wszystkich wydziałach Politechniki Stanowej są delegowani na nasz wydział w celu odpracowania zaległości. Takich studentów może spotkać różny los; od uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych jako przedmioty doświadczalne do wyroków w kamieniołomach. Za dobre sprawowanie można nawet zredukować liczbę chłost a także uzyskać zwolnienie z tortur w godzinach popołudniowych.

Kierunki studiów
Budownictwo, Betonoznawstwo, Filozofia betonu, Niewolnictwo stosowane

Katedry Wydziału

  • Katedra Architektur Brutalistycznych
  • Katedra Budowli Betonowych
  • Katedra Kamieniołomów
  • Katedra Karczowań Lasów
  • Katedra Kopalni Głębinowych
  • Katedra Niewolnictwa
  • Katedra Prac Przymusowych
  • Katedra Robót Drogowych
  • Katedra Robót Kanalizacyjnych