Badawczy i Metrologiczny Blok Eksploatacji Rafinerii

Instytut BiMBER na Politechnice Stanowej
Nowy blok specjalizujący się w badaniach z zakresu podprowadzania paliw i innych źródeł energii (w skrócie BiMBER) specjalizuje się w pozyskiwaniu ropy, benzyny i gazów. Kształci inżynierów w kierunku nierzucającego się w oczy podbierania ropy z ropociągów na podstawie nie do końca jasnych umów słownych z naszymi wschodnimi sąsiadami. Prace laboratoryjne są przeprowadzane z wykorzystaniem baniaków oraz samochodu „Star 200”. Całość przedsięwzięcia poparł rektor Politechniki Stanowej, który wreszcie może zatankować do pełna swojego Maybacha.

W głównym budynku BiMBER-u mieści się hala testowania ropociągów i cystern. Przygotowywane są rozmaite urządzenia podpinania się do rur z gazem i instalacji elektrycznej. Dzięki odkryciom instytutu w dziedzinie metod kradzieży energii uczelnia oszczędza corocznie setki tysięcy euro.