Wydział Chemikaliów i Broni Biologicznej


Działalność naukowa

Wydział ściśle współpracuje z wojskiem i szeregiem organizacji, których nazwy to cała gama TLSów. Jednostka szczyci się licznymi certyfikatami jakości w dziedzinie wytwarzania i rozpowszechniania chorób, syfów i zanieczyszczeń, czego dowodem są liczne skargi od okolicznych mieszkańców. Dzięki rozwiniętym badaniom nad substancjami szkodliwymi na wydziale co roku powstaje wiele nowych nieuleczalnych wirusów i uzbrojenie zakaźne. Wydział posiada bardzo dobrze zorganizowaną i kreatywną kadrę, czego dowodem są liczne ubytki w kasie Wydziału.

Władze wydziału wprowadziły unikalny w skali kraju system motywacyjny – 1% najgorszych studentów z każdego rocznika zostaje skierowany w charakterze szczurów laboratoryjnych do testowania broni biologicznej. Dzięki takiemu działaniu studenci wydziału od lat biją rekordy wysokości średniej ocen, a projektowane wirusy i bakterie należą do najbardziej zjadliwych i zabójczych na całym świecie.

Wydział Chemikaliów i Broni Biologicznej
Toksyczne zajęcia

Studenci poznają zagadnienia związane ze zwiększaniem zachorowalności na choroby, metodami omijania przepisów prawa o ochronie środowiska czy wykorzystywaniem nieczystości do celów przemysłowych. Na różnych laboratoriach poruszane są zagadnienia związane z zamienianiem substancji chemicznych w substancje niebezpieczne. Ze względu na militarne zastosowania ceni się produkty łatwopalne, trujące oraz śmierdzące.

Wydział dysponuje własnym systemem ścieków, w których odbywają się niektóre zajęcia. W celu poprawy szkolenia studentów kanały są cały czas przystosowywane, aby przypominały rzeczywiste warunki – wpuszcza się szczury i przerośnięte krokodyle.

Kierunki studiów
Inżynieria ściekowa, Technologia radioaktywna, Chorobotwórstwo, Alchemia

Katedry wydziału

  • Katedra Odpadów Radioaktywnych
  • Katedra Chorób i Wirusów
  • Katedra Gazów i Trucizn
  • Katedra Deformacji i Mutacji
  • Katedra Broni Zapachowej
  • Katedra Hałasu i Dudnienia
  • Katedra Ochrony Środowiska
  • Katedra Zanieczyszczania Wody
  • Katedra Dymów i Smogu