Wydział Psychiatryczny

Wydział Psychiatryczny
Jest to miejsce niezwykłe, z zewnątrz monumentalne a wewnątrz psychodeliczne. „Szaleństwo to sztuka” zwykł mawiać prof. Jordan Bumerang, założyciel wydziału i jego pierwszy dziekan. Każdy kto zapuszcza się w ciemne wnętrzności gmachu Wydziału Psychiatrycznego musi się liczyć z tym, że wkrótce grupa bezlitosnych sanitariuszy zapakuje go w kaftan. Tutaj nie ma niewinnych.

Strach wypełnia korytarze wydziału i sale wykładowe. Studentów zwykle poddaje się długotrwałym torturom i później bada się ich rozstrojenie nerwowe. W tym celu sale seminaryjne wypełnia się mgłą o dość dziwnym acz nader śmierdzącym zapachu. Dla zachowania standardów studentów codziennie rano wypuszcza się na bieganie po całym wydziale wymachując rękami i innymi odstającymi częściami ciała. Na specjalnych zajęciach studenci ćwiczą wycie i pojękiwanie.
Wydział Psychiatryczny - prawe skrzydło

Z powodu oszczędności (oraz z przyczyn bezpieczeństwa by nie drażnić studentów z epilepsją) korytarze lewego skrzydła są całkowicie mroczne. I tylko delikatne dźwięki dziecięcych katarynek wskazują drogę ewakuacyjną od audytorium Von Parkinsona, do klatki schodowej.

Kierunki studiów
Inżynieria psychiatryczna, Wariactwo metodyczne, Prawo akademickie

Katedry wydziału

  • Katedra Fobii i Lęków Uczelnianych
  • Katedra Leków Psychotropowych
  • Katedra Kaftanów i Pasiaków
  • Katedra Patologii Stosowanej
  • Katedra Przepisów i Dziekanatów
  • Katedra Żartów Akademickich
  • Katedra Zarządzania Jakością Szkolnictwa
  • Katedra Zielonych Ludzików