Wydział Inżynierii Tarcz Rakietowych

Skrzydło Wydziału Inżynierii Tarcz Rakietowych

Jedna z najstarszych jednostek naukowych funkcjonujących na Politechnice Stanowej. Ściśle powiązana z przemysłem zbrojeniowym i antyterrorystycznym. Wydział realizuje wiele przedsięwzięć związanych z projektowaniem i wykonywaniem systemów radarowych i militarnych na potrzeby Wojska Polskiego i sił specjalnych. Zamiejscowy ośrodek doświadczalny w Bagdadzie pozwala na szybkie rozwiązywanie problemów narodów Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Wydział w zeszłym roku postanowił poszerzyć ofertę edukacyjną otwierając nowy kierunek kształcenia – Saper jednorazowy. Niestety, o dziwo, z braku kandydatów nie utworzono tego prestiżowego kierunku i zrezygnowano z takiej formy szkolenia.

Budynek wydziału był już wielokrotnie przebudowywany po warsztatach z materiałami wybuchowymi. Z tego powodu w licznych skrytkach w ścianach i podłodze można znaleźć różne odłamki bomb i niewypały. Pod budynkiem głównym ulokowano magazyn materiałów łatwopalnych i wybuchowych.

Kierunki studiów
Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka Techniczna, Saperstwo weekendowe

Katedry wydziału

  • Katedra Bomb i Niewypałów
  • Katedra Czarnych Rynków
  • Katedra Inżynierii Rakietowej
  • Katedra Napędu Czołgów
  • Katedra Napędów Niekonwencjonalnych
  • Katedra Paliw i Smarów
  • Katedra Radiolokacji