Wydział Informatyki Niestosowanej Oficjalnie

Nowe Skrzydło Wydziału
Wydział Informatyki Niestosowanej Oficjalnie (w skrócie WINO) jest największym wydziałem Politechniki Stanowe. Co roku wypuszcza na rynek pracy ponad 400 zresocjalizowanych studentów. Wydział powstał z przekształcenia Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych. Szkoleni są tutaj wysokiej klasy specjaliści, którzy w przyszłości znajdą pracę jako hakerzy i pracownicy rządowego programu zwalczania organizacji pozarządowych.

Na Wydziale powstaje wiele nowoczesnych technologii, które później znajdują zastosowanie przemysłowe – niestety zwykle tylko na laborkach dla kolejnych roczników. Dzięki intensywnej działalności dziekana Wydział pozyskuje intratne kontrakty ze znanymi w branży przedsiębiorstwami. W zamian za pomoc finansową dziekan daruje firmom zwykle zniżki na kolejne projekty oraz kilku studentów na bezpłatne praktyki.
Wnętrze nowego skrzydła
Działalność naukowa placówki wiąże się z zastosowaniami informatyki w różnych dziedzinach życia. Przede wszystkim w działalności państwowych organizacji śledczych, podrabianiu dowodów w sprawach sądowych, podsłuchiwaniu, tuszowaniu prawdy i tworzeniu szumu informacyjnego. W ramach zajęć studenci poznają tajniki budowy wirusów komputerowych i niszczeniu infrastruktury internetowej w innych krajach. Absolwenci Wydziału często zostają cenionymi w całym światku przestępczym hackerami z prawdziwego zdarzenia.

Wydział cały czas stara dostosowywać się do dynamicznych warunków biznesowych na rynku pracy i dlatego często zmienia program studiów. Jest to również okazja do zatrzymywania studentów nawet na 7-8 lat. Tradycją jest już, że prowadzący przedmioty ścigają się w każdym semestrze w liczbie oblanych studentów – zwycięzca zwyczajowo otrzymuje nagrodę dziekana i półroczny zapas uczelnianych ciasteczek „Rektorki”.

Kierunki studiów
Elektronika, Informatyka, Przestępczość Internetowa

Katedry Wydziału

  • Katedra Eletelemonitoringu
  • Katedra Hackingu
  • Katedra Inżynierii Podsłuchu
  • Katedra Kodów i Szyfów
  • Katedra Komputerowych Sieci Wywiadowczych
  • Katedra Programowania Ekstremalnego
  • Katedra Propagandy Internetowej
  • Katedra Przekrętów Komputerowych
  • Katedra Systemów Automatyzacji Tortur
  • Katedra Szumu Informacyjnego